سیستم کنترل تردد چیست؟

سیستم کنترل یک مجموعه جامع اتوماسیون حفاظتی و کنترلی می باشد که از مدل های مختلف با امکانات ویژه تشکیل شده است که شامل دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره ، دستگاه کنترل تردد اثر انگشت و دستگاه کنترل تردد کارتی … می باشد.

سیستم کنترل تردد به شما کمک میکند تا ترددهای ورودی و در صورت نیاز خروج پرسنل در محل کار و یا هر جای با اهمیت دیگر را چک کنید.

دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی و تشخیص چهره:

سیستم های کنترل تردد بیومتریک مانند سیستم کنترل تردد اثر انگشتی، سطح امنیتی برتری نسبت به سایر سیستم های کنترل تردد مانند کارت یا رمز عبور دارند زیرا رمز خوان های بیومتریک افراد را شناسایی می کنند، نه کارتها یا رمزهای عبور. در گذشته تنها مؤسسات امنیتی رده بالا قادر به نصب سیستم های کنترل تردد بیومتریک بودند، اما اکنون هزینه سیستم های کنترل تردد بیومتریک با سیستم های کنترل تردد مبتنی بر کارت تقریبا برابر شده است.

دستگاه های کنترل تردد اغلب در کجا استفاده میشوند؟

درب های آزمایشگاه و دانشگاه ها ، اتاق های سرور ، درب های اتاق های خاص بیمارستان ، اتاق های سازمانها و ارگانهای نظامی ،  اتاق مدیران و مدیر عاملان ، درب سالنهای همایش و ….

tahamco.com
فهرست