آدرس:

صادقیه،خیابان سازمان آب، پلاک ۱۶۷، مجتمع مهرگان واحد ۳۱

تلفن:

۰۲۱-۴۴۲۶۲۷۶۱ ـ ۰۹۳۷۰۶۰۷۶۰۲                                               ‌‌‌‌‌

ایمیل:

info@tahamco.com                                                                         ‌

ایمیل فروش:

sell@tahamco.com                                                                         ‌

فهرست